Sütiket használunk!

Ez már biztosan a könyöködön jön ki, de az oldal használatához el kell fogadnod a böngésző sütik használatát. Ennek részletes okáról a Sütik használata és az Adatvédelmi tájékoztató ad bővebb felvilgosítást.

Elfogadom a sütiket!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

1. A kereskedő

A kereskedő weboldalának megnevezése: milliomosklub.com
A kereskedő neve: GLE-Games s.r.o.
A kereskedő székhelye: Nová Vieska 145, 94341 Nová Vieska Slovensko
Adószáma: SK2120776394
A kereskedő elérhetőségei, ügyfélszolgálat:
Az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: info@milliomosklub.com
postai levelezési címe: Nová Vieska 145, 94341 Nová Vieska Slovensko.

2. A vásárlás menete

2.1. A weboldalon történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött, a vásárló csak a nevét és az e-mail címét adja meg.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termékkel együtt feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza.

2.3. A kiválasztott termék kifizetésére kizárólag azonnali online bankkártyás fizetéssel van mód, amelynek lebonyolításához a Barion rendszerét vesszük igénybe.

2.4. A vásárló a számla elkészítéséhez szükséges adatokat a fizetés után adhatja meg.

2.5. A kifizetett terméket a vásárló elektronikus úton e-mailben kapja meg a kifizetést követően azonnal, de lehetősége van a weboldalon keresztül is hozzáférni szintén a kifizetést követően azonnal.

2.6. A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

2.7. A megrendelési adatlap kitöltésével és a Bankkártyás fizetés gomb lenyomásával jelen szerződés létrejön, a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

2.8. A vásárló indokolás nélküli elállási jogával kapcsolatban az 5. pontban írtak az irányadóak.

2.9. A vásárló által megadott adatok a vásárlás után az ügyfélszolgálat segítségével módosíthatóak.

2.10. A vásárlás folyamata során megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük.

3. Bankkártyás fizetés

3.1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.

3.2. A bankkártya elfogadási szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.3. A fizetés során a felhasználó a Barion weboldalára kerül átirányításra. A Barion weboldalán megadott bankkártya adatok a jelen weboldalt üzemeltető kereskedőhöz nem jutnak el.

4. Garancia

4.1. A kereskedő a termékek minőségére, használhatóságára az átvételtől számított 1 azaz egy naptári évig garanciát vállal, amennyiben azokat rendeltetésszerűen használták.

4.2. A garanciális idő az elektronikus termék átvételének vélhető napján (a termék kifizetésének napja) indul, de a használat kezdő napjának tekintetében a vásárló nyilatkozatát is alapul vehetjük, amennyiben az nem későbbi, mint a termék tényleges kifizetését követő 5. munkanap.

4.3. A garanciális igény érvényesítése során a vásárló kérheti a termék újraküldését, cseréjét, vagy javítását, amennyiben fizikai termék esetében minőségi kifogás merül fel, elekrtronikus termék esetében pedig a vásárló által használt eszközön hibásan jelenik meg, nem hasnálható és a hiba nem a vásárló eszközének elégtelensége miatt lép fel.

4.4. Amennyiben az érvényesen benyújtott garanciális igény eladó hibájából nem orvosolható, a vásárló kérheti a vételár visszatérítését.

5. Elállás

5.1. Megrendelés után a vásárló élhet az indoklás nélküli elállás jogával, amennyiben fizikai, csomagküldő szolgálat igénybevételével kiküldendő terméket rendelt. Vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül lemondhatja a vásárlást. Átvételi napnak a termék tényleges átvételének napja minősül. A vásárlónak nem kell megvárnia kiszállítást, még a termék átvétele előtt is meggondolhatja magát a fizetés és a termék átvétele közötti időszakban is.

5.2. A fizetést követően elektronikusan letölthetővé vagy hozzáférhetővé tett termék (e-book, online tanfolyam) esetén a termék jellegéből adódóan vásárlót nem illeti meg az elállási jog, jelen szerződés elfogadásával vásárló ebbe kifejezetten beleegyezik.

5.3. Az elállás módja: értesítse ügyfélszolgálatunkat elérhetőségeinken az elállási szándékáról. Munkatársunk egyeztetni fogja Önnel a termék visszaküldésével és a pénzvisszafizetéssel kapcsolatos részleteket. A termékek vételárát 8 munkanapon belül a vásárló részére banki átutalással kifizetjük, amint a termék hiánytalanul visszaérkezett.

6. Adatkezelés

6.1. A vásárlás vagy hírlevélre történő feliratkozás önkéntes. A hírlevélre történő feliratkozás megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre elküldött visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk, és nem kezeljük, csak ami ahhoz szükséges, hogy a visszaigazoló linkre történő későbbi kattintásakor azonosítani tudjuk. A vissza nem igazolt hírlevél feliratkozást 30 naptári nap elteltével semmisnek vesszük és a feliratkozó minden tárolt adatát töröljük.

6.2. A kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A hírlevél feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél láblécében található leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás szintén bármikor lehetséges, bármelyik kiküldött levélben található adatmódosító linkre kattintva.

6.3. A weboldalon a vásárlás és hírlevél feliratkozás oldalakon megadott adatokat statisztikai célokra felhasználhatjuk, ami a weboldal hatékonyabb működését szolgálja. Ezen túli felhasználás, az adatok harmadik félnek történő továbbítása nem engedélyezett.

6.4. Felhasználó a vásárlás vagy a hírlevél feliratkozás során szabadon választhat, hogy az adatait e-mail hírlevél, illetve saját vagy partner cégek promóciós ajánlatainak küldésére felhasználhassuk-e vagy sem. A megadott adatokat azonban egy esetleges partner ajánlat küldésekor sem adhatjuk át harmadik félnek.

6.5. Felhasználó bármikor kérheti adatainak haladéktalan törlését, vagy a róla nyilvántartott adatok bemutatását. Ezen kéréseit bármelyik elérhetőségünkön jelezheti.

6.6. Adatkezeléssel kapcsolatos általános irányelvek és ezzel kapcsolatos további tájékoztatás az Adatkezelési Tájékoztatóban olvasható.

7. Szerzői jogok

7.1. A milliomosklub.com oldalon található logó és termékek valamint azok elnevezései szerzői jogvédelem alatt állnak, melynek jogtulajdonosa a GLE-Games s.r.o.

7.2. A milliomosklub.com weboldal teljes szöveges és grafikus tartalmai - beleértve a hírlevél sorozatokat, a letölthető e-book könyveket, tanfolyamokat, cikkeket, tanulmányokat - szerzői jogi védelem alatt állnak az 1999. évi LXXVI. tv. alapján, és a GLE-Games s.r.o. jogtulajdonát képezik.

7.3. A milliomosklub.com weboldalról, annak aloldalairól, az ott megvásárolható elektronikus könyvekből, cikkekből, tanfolyamokból engedély nélkül, nyomtatott vagy elektronikus sajtóban illetve weboldalon felhasznált grafikai elemek illetve szövegek vagy szövegrészek után használati díj fizetendő az engedély nélküli felhasználás miatt. A felhasználás díja 10000,- Ft + ÁFA grafikai elemenként naponta, illetve 5000 Ft + ÁFA mondatonként naponta. A jogvédett tartalmaink illegális felhasználói részére a jogsértés abbahagyására felszólító, ügyvédünk által ellenjegyzett levelet és/vagy a fenti díjszabással kalkulált számlát küldünk.

8. Egyebek

8.1. Jelen szerződési feltételek a magyar jog alapján készültek, és a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló jogszabályok, valamint a Gazdasági Törvény rendelkezései az irányadóak.

8.2. Felek kijelentik, hogy egymás közti vitás kérdéseiket békés úton, megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, felek a PKKB illetékességét kötik ki.

8.3. Amennyiben jelen szerződés egy pontja nem tartható be, vagy egyéb más magasabb rendű jogszabályba ütközik, akkor a szerződés azon pontja a magasabb rendű jogszabálynak megfelelően korrigálódik azzal a kikötéssel, hogy attól még a szerződés egyéb pontjai érvényben maradnak.

8.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan része az Adatkezelési Tájékoztató, a Sütik Használata, valamint a Jogi Nyilatkozat.Minden jog fenntartva © Copyright GLE-Games s.r.o. 2024
További kapcsolódó oldalak:


Dokumentumok letöltése, nyomtatása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 PDF letöltése       PDF megnyitása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 PDF letöltése       PDF megnyitása

SÜTIK HASZNÁLATA

 PDF letöltése       PDF megnyitása

JOGI NYILATKOZAT

 PDF letöltése       PDF megnyitása